Warsztaty psychologiczne

          Zadanie dofinansowane  w ramach Rządowego                    Programu na rzecz Aktywności Społecznej                              Osób Starszych

W trakcie tych zajęć uczestnicy otrzymali wskazówki jak sobie radzić z problemami              w starszym wieku takimi jak: obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej, chorobą, utratą bliskich, samotnością i t.p.  Do kogo i w jakich sytuacjach zwracać się o pomoc? Prowadząca Pani Psycholog przytoczyła różne sytuacje wzięte z życia, które prowadzą          do utraty zdrowia i depresji. Dowiedzieliśmy się także, jak sobie radzić z problemami.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Systematycznie trenujemy pamięć

Zadnie współfinansowane ze środków  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata                 2014 – 2020

Kolejny raz 23 lipca trenowaliśmy swoją pamięć przy wsparciu naszej trenerki, Pani Moniki Święszek, która po raz kolejny przygotowała dla nas ciekawe zadania usprawniające pamięć.

W ramach programu wszyscy uczestnicy otrzymali materiały do ćwiczeń indywidualnych   w domu. Zakupiliśmy  książki z ćwiczeniami, które będzie można wypożyczyć                          i wykorzystać do treningu pamięci.  Wzbogaciliśmy się także o gry towarzyskie,                   które pomogą w ćwiczeniu i doskonaleniu pamięci  oraz dostarczą nam rozrywki  podczas spotkań po zakończeniu realizowanych projektów w zimowe długie wieczory.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Cykl spotkań na temat zdrowia seniora

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata                   2014-2020

Spotkanie na temat problemów z pamięcią w starszym wieku odbyło się           9 lipca. Prowadząca, pani Monika Święszek – terapeutka, przybliżyła temat w sposób poglądowy, posługując się slajdami oraz literaturą dotyczącą tej problematyki.                        Aby zachować dobrą pamięć, należy ćwiczyć umysł wykonując zadania, ćwiczenia, rozwiązywać krzyżówki, zmuszać się do myślenia.

Trening pamięci – 16.07.2019 r.

Spotkanie poświęcone zdrowemu żywieniu w starszym wieku odbyło się 18 lipca, prowadziła je pani Gabriela Łupina – dietetyk kliniczny.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

I Plener Malarski w Porębie Żegoty

Zadanie dofinansowane przez Gminę Alwernia

 

Plener trwał od 1-6 lipca. Pomysłodawcami tego wydarzenia byli: Zofia Gniewek  oraz artysta malarz i rzeźbiarz Edward Ciołczyk, który pełnił funkcję komisarza pleneru.

W poniedziałek wieczorem, kolacją w Starym Dworze przywitaliśmy Artystów, którzy przybyli na plener. W spotkaniu uczestniczyli: Zarząd Stowarzyszenia wraz                               z Małżonkami,  Burmistrz Gminy Alwernia Beata Nadzieja – Szpila,  sołtys Poręby Żegoty Ewa Pasierbek, dyr. Szkoły Podstawowej w Porębie Żegoty Renata Wojcieszek,                dyr. MGBP w Alwerni Elżbieta Jarczyk, członkowie honorowi Zofia Gniewek i Zbigniew Klatka oraz Zbigniew Burzyński z małżonką, który był odpowiedzialny za kontakt                  z Rodziną artysty – malarza Jana Chrząszcza.

Artyści – malarze uczestniczący w I Plenerze _ Poręba Żegoty 2019:                                             Edward Ciołczyk,  Zbigniew Gizella, Jerzy Lorenc, Urszula Mosur – Nowak, Wiesław Nowak, Aleksandra           i Zbigniew Palka, Janina Rechowicz – Szawica, Krystyna Sieraczyńska, i Maria Tomal.

We wtorek 2 lipca udaliśmy się na wycieczkę po Gminie oraz na Zamek Tenczyn w Rudnie, aby pokazać  ciekawe miejsca, godne uwiecznienia. Funkcję przewodnika pełnił Zbigniew Klatka, który zachwycił uczestników wycieczki doskonałą wiedzą o historii i teraźniejszości gminy.

Artyści przy pracy

W czwartek 4 lipca zaprosiliśmy do malowania dzieci i młodzież szkolną. Zajęcia prowadziła pani dyr. Renata Wojcieszek a wspomagała Ją  Zofia Gniewek.

W czwartkowy wieczór spotkaliśmy się w domu ludowym, aby bliżej się poznać                       i porozmawiać na temat pobytu u nas oraz uzgodnić dalsze działania. Skromny poczęstunek przygotowało Stowarzyszenie.

W sobotę 6 lipca zakończył się pobyt artystów w Porębie Żegoty. Po południu odbyło się spotkanie, w którym wzięli Artyści, partnerzy projektu, rodzina Jana Chrząszcza – zmarłego artysty pochodzącego z naszej miejscowości, a  także  wszyscy członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Poręby Żegoty.  Spotkanie składało się z dwóch części.                      I część była poświęcona zaprezentowaniu sylwetki Jana Chrząszcza oraz jego dzieł.                W II części artyści pokazali część swoich prac wykonanych podczas pleneru. Prace nie są jeszcze gotowe, zabrakło  czasu na dokończenie  i wysuszenie.                                                   30 sierpnia w Samorządowym Ośrodku Kultury w Alwerni odbędzie się wernisaż, podczas którego zostaną zaprezentowane wszystkie prace.

Zaprezentowane prace:

Sylwetkę Jana Chrząszcza przedstawił Zbigniew Klatka, natomiast prezentacji Jego twórczości dokonała żona Barbara Chrząszcz. Na spotkaniu obecna była także córka Matylda oraz brat Artysty Stanisław.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

I Plener Malarski – Poręba Żegoty 2019

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Alwernia 

 

 

W dniach od 1 – 6 lipca w naszej miejscowości gościmy 10 artystów- malarzy,                        którzy  w czasie swojego pobytu namalują wybrane krajobrazy lub ciekawe obiekty       znajdujące się na terenie Gminy Alwernia lub najbliższej okolicy.

W ramach zadania odbędzie się także spotkanie poświęcone znanemu wybitnemu artyście malarzowi pochodzącemu z Gminy Alwernia, Janowi Chrząszczowi.                                           W spotkaniu weźmie udział Rodzina artysty.

Po zakończeniu pleneru w Samorządowym Ośrodku Kultury w Alwerni zostanie zorganizowany wernisaż dostępny dla mieszkańców.                                                                      Termin wernisażu zostanie podany  w późniejszym czasie po uzgodnieniu.

 

Afisz plener

 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

„Odwiedziny u diabła Boruty”

                                                                                    Zadanie dofinansowane ze środków      MRPiPS w ramach Rządowego Programu    na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Zgodnie z założeniami realizowanego projektu, w dniach 13 – 15 czerwca odbyła się trzydniowa wycieczka na Ziemię Łódzką. Wzięło w niej udział 45 osób.                      Pierwszy dzień przeznaczyliśmy na  zwiedzanie Łodzi. Udało nam się odwiedzić Pałac Izraela Poznańskiego – fabrykanta z XIX w. zwany ” łódzkim Luwrem”, Muzeum Włókiennictwa mieszczące się w Białej Fabryce Gayera, odbyliśmy spacer ul. Piotrkowską, jedną z najdłuższych ulic handlowych w Europie, byliśmy na Placu Wolności i kilku innych ciekawych miejscach. Noc spędziliśmy w Hotelu Mazowieckim w Łodzi.

Po śniadaniu udaliśmy się w dalszą podróż. W okolicach Łęczycy spotkaliśmy się                     z Przewodnikiem, który od tej pory oprowadzał nas po zabytkach. Pierwszym zwiedzanym w tym dniu miejscem była monumentalna archikolegiata w Tumie. Świątynia ta została wzniesiona w latach 1141 – 1161 z inicjatywy księżnej Salomei z Bergu, wdowy po Bolesławie Krzywoustym.

Po zwiedzeniu świątyni w Tumie udaliśmy się do Skansenu Zagrody Chłopskiej                      znajdującego  się nieopodal w Kwiatkówku.

Kolejnym punktem naszego programu była Łęczyca. Tu w restauracji „Tęcza” zjedliśmy obiad, zwiedziliśmy miejsca pamięci, Stare Miasto i   Zamek Królewski. W czasach piastowskich Łęczyca uważana była za jedną ze stolic Polski. Zamek Królewski wzniesiony w czasach Kazimierza Wielkiego należy do najlepiej zachowanych warowni na ziemi łódzkiej. Według legendy podziemnych skarbów strzeże diabeł Boruta.

W drodze na nocleg do Kutna odwiedziliśmy ruiny zamku w Besiekierach

Byliśmy także w starokatolickim kościele Mariawitów w Nowej Sobótce

Trzeci dzień to Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie

Muzeum – Zamek w Oporowie wraz z przyległym parkiem

Z Oporowa udaliśmy się do miejscowości Bedlno, gdzie zjedliśmy obiad w restauracji            pod nazwą ” Gościniec ułański”. Następnym punktem programu były Walewice, pałac           i park kojarzony z Marysieńką i Napoleonem. Niestety, w tym dniu nie udało się zwiedzić ani pałacu, ani nawet parku, gdyż cały obiekt był zarezerwowany na uroczystość weselną.

Pałac w Walewicach

 

 

 

Wycieczkę zakończyliśmy w miejscowości Piątek, która jest uznawana za geometryczny środek Polski. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające, że odwiedzili to miejsce.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie świadomości

             Zadanie dofinansowane ze środków Programu                                  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Spotkanie na temat środków masowego przekazu odbyło się 4 czerwca przygotował je     i prowadził dr historii Pan Wojciech Momot.                                                                                    Podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się jak odróżniać prawdziwe informacje od fałszywych , poznaliśmy wiele pojęć związanych z przekazywaniem wiadomości                      i informacji medialnych. Poznaliśmy definicje związane z manipulacją medialną, takie jak: Komunikacja perswazyjna, dezinformacja, fake news / fałszywa wiadomość/, kaczka dziennikarska, trollowanie, lokowanie produktu i inne.

Po tym spotkaniu nasuwa się wniosek, że należy zachować dystans do wypowiedzi                i informacji przekazywanych w mediach. Zanim przyjmiemy informacje, szczególnie sensacyjne, powinniśmy je sprawdzić w kilku niepowiązanych ze sobą mediach.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Prawa i obowiązki obywatelskie dawniej i dziś

   Zadanie dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

4 czerwca odbyło się spotkanie poświęcone prawom i obowiązkom obywatelskim zapisanym w Konstytucji.                                                                                                                      Spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Bąk – historyk, która zaprezentowała temat przytaczając zapisy w dawnych konstytucjach, m. innymi 3 Majowej oraz obecnej, która obowiązuje od 1997 r. Swój wykład Prowadząca udokumentowała zdjęciami                            oraz filmikiem.  Nie zabrakło także dyskusji na temat przedstawionego materiału.

Jak zawsze po wykładzie był ” słodki” poczęstunek i miłe rozmowy w gronie znajomych         i przyjaciół.

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Pierwsze spotkanie z cyklu o zdrowiu

Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata               2014 – 2020

28 maja zaprosiliśmy na spotkanie Panią doktor Barbarę Latała, specjalistkę od geriatrii.    Tematem spotkania były zmiany zachodzące w organizmie człowieka z upływem lat.              Poznaliśmy metody prowadzące do opóźniania tych zmian. Najważniejsze z nich to właściwe odżywianie, aktywność fizyczna i umysłowa, a także kontakty z innymi ludźmi.  Dowiedzieliśmy się także, że wiek starczy może być pełnowartościowym etapem w naszym życiu, pod warunkiem, że potrafimy zrozumieć i zaakceptować następujące w naszym organizmie zmiany i potrafimy sobie z nimi radzić.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

POZNAJEMY UROCZE ZAKĄTKI MAŁOPOLSKI

Dofinansowano ze środków Programu                                                          Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zgodnie z planem 11 maja / w sobotę/ odbyliśmy wycieczkę do niezwykle ciekawych miejsc znajdujących się na terenie małopolski., tym razem udaliśmy się do powiatu gorlickiego. Najpierw odwiedziliśmy Gorlice, miasto leżące u podnóży Beskidu Niskiego nad rzeką Ropą. Swą świetność w przeszłości Gorlice i okoliczne miejscowości przeżywały dzięki bogatym złożom ropy naftowej znajdującym się na tym terenie.                                                                                                                                                                    Gorlice są także miejscem, gdzie w 1914 i 1915 r. odbywały się najcięższe walki            I wojny światowej. Świadectwem tych krwawych  wydarzeń są liczne cmentarze rozsiane po terenie Gorlic i okolicznych miejscowości.

W Muzeum Regionalnym zwiedziliśmy wystawy ukazujące  historię I wojny światowej

Wystawa przemysłu naftowego w Gorlicach

 

Kolejnym zwiedzanym miejscem był pałac rodziny Długoszów w Siarach

Obiad w pałacu Długoszów w Siarach

Kościół z 1520 r. w Sękowej wpisany na listę UNESCO

Biecz – Muzeum w Domu z Basztą i Kromerówka

Kolegiata Bożego Ciała w Bieczu

Ostatnim i najciekawszym punktem programu zwiedzania był zabytkowy kościół                  w Binarowej z 1500 r. wpisany na światową listę zabytków UNESCO. Wszyscy zachwyciliśmy się też niezwykle sympatyczną panią Przewodniczką, która w nietypowy, zabawny i niezwykły sposób przedstawiła historię tego zabytku.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj