Początek roku to…..

 

 

 

 

 

 

Początek roku w stowarzyszeniach, to czas rozliczeń i planów na najbliższy czas.                    W związku z pandemią mamy zakaz spotykania się w większych grupach.                    Jednak Zarząd pracuje, bo trzeba rozliczyć ubiegłoroczne zadania , jeśli było dofinansowanie. Ponadto obowiązują sprawozdania, które należy wysłać do  instytucji skarbowych.

Zebrania Walnego, niestety, nie można w obecnym czasie zwołać.                                      Miejmy nadzieję, że spotkamy się i zatwierdzimy sprawozdanie finansowe do końca czerwca.

Tymczasem planujemy!

Zostały sporządzone i wysłane dwa wnioski konkursowe w formie elektronicznej, podobnie jak w latach poprzednich. Jeden do Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej w programie AKTYWNI + / dla seniorów/, drugi do  Narodowego Instytutu Wolności            do Programu NOWE FIO. Czy otrzymamy dotację na zaplanowane działania?                    Na odpowiedź musimy jeszcze trochę poczekać. Wnioski podlegają ocenie, każdy przez dwóch ekspertów. Następnie są przeznaczone do dofinansowania, albo nie!. Jeśli tak, niejednokrotnie kwota przyznana jest znacznie mniejsza od zaplanowanej i należy zadania dostosować do przyznanej kwoty. Później należy  jeszcze raz wysłać wniosek w wersji papierowej z kompletem wymaganych dokumentów. Na końcu następuje  podpisanie umowy i można przystępować do działania. W 2020 r. udało nam się zrealizować projekty, mimo obostrzeń związanych z pandemią. Czy w tym roku będzie to możliwe? Czas pokaże!

Miejmy nadzieję, że znów wyjedziemy na wycieczki w ciekawe miejsca, spotkamy się na warsztatach, pojedziemy na koncert i do teatru, odbędą się spotkania tematyczne i inne zaplanowane działania.

Tymczasem serdeczne pozdrowienia dla wszystkich członków Stowarzyszenia i osób zaprzyjaźnionych, które wspólnie z nami od wielu lat aktywnie działają.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.