O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty

Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty zostało powołane na zebraniu założycielskim 7 grudnia 2009 r. Członkowie założyciele zebrali się w budynku Szkoły Podstawowej w Porębie Żegoty. Podczas spotkania zgromadzeni zatwierdzili nazwę Stowarzyszenia i statut oraz wybrali Zarząd oraz Komisję rewizyjną.

Komitet założycielski:
Cecylia Bębenek, Danuta Chrząszcz, Janina Chrząszcz, Zofia Grondalczyk, Krzysztof Grondalczyk, Barbara Klatka, Marek Klatka, Zbigniew Klatka, Anna Kramarz, Jerzy Kotowicz, Teresa Łaciak, Zofia Mazgaj, Andrzej Romański, Krystyna Zelech, Adam Zieliński, Aleksander Zieliński, Bożena Zielińska, Bronisława Zielińska, Edward Zieliński.

      Zarząd:

 • Prezes – Zofia Grondalczyk
 • I wiceprezes – Andrzej Romański
 • Sekretarz – Krystyna Zelech
 • Skarbnik – Teresa Łaciak
 • Członek Zarządu – Jerzy Kotowicz
 • Członek Zarządu – Aleksander Zieliński

      Komisja Rewizyjna:

 • Danuta Chrząszcz,
 • Marek Klatka,
 • Krystyna Strycharska

Kadencja zarządu trwa 3 lata. Wybory odbyły  się 19 marca 2019 r.

 

Niezwłocznie po zebraniu założycielskim wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Krakowie z wnioskiem o rejestrację i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS otrzymaliśmy 12 marca 2010 r. Założyliśmy także konto bankowe w BS w Alwerni. Uzyskanie numeru REGON i NIP nastąpiło pod koniec kwietnia.
Po dokonaniu wszystkich formalności działalność rozpoczęliśmy w maju 2010 r.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Cele te realizujemy poprzez aktywizowanie i integrowanie środowiska do działań na rzecz miejscowości i mieszkańców, prowadzenie szkoleń, kultywowanie obrzędów i tradycji, obyczajów i kultury, organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób starszych, promowanie sportu i aktywnego wypoczynku.

Najważniejsze zadania aktualnie realizowane przez Stowarzyszenie:

 • Organizowanie wycieczek dla członków oraz integracyjnych z innymi Stowarzyszeniami.
 • Organizowanie spotkań integracyjnych z mieszkańcami, innymi Stowarzyszeniami i samorządem.
 • Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
 • Kultywowanie miejscowych obrzędów i tradycji związanych m. in. ze świętami.
 • Zbieranie materiałów historycznych o przeszłości Poręby Żegoty i życiu mieszkańców w dawnych czasach – wydanie książki, wystawy.
 • Promocja naszej miejscowości i Stowarzyszenia poprzez udział w imprezach zewnętrznych, wystawy zdjęć ukazujących działalność Stowarzyszenia , artykuły prasowe i inne.
 • Budowa nagrobka dla zmarłego przed laty długoletniego kierownika szkoły.
 • Pozyskiwanie środków z różnych źródeł na działalność statutową.
 • Udział członków Stowarzyszenia w dostępnych kursach   i szkoleniach organizowanych przez inne organizacje realizujące projekty dla NGO.

Nasze Stowarzyszenie obecnie zrzesza 27 członków. Działalność organizacji oparta jest na pracy społecznej członków.

Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy wspólnie z nami zechcą realizować nasze cele.

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.