O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty

Stowarzyszenie na Rzecz Poręby Żegoty zostało powołane na zebraniu założycielskim            7 grudnia 2009 r. Członkowie założyciele zebrali się w budynku Szkoły Podstawowej          w Porębie Żegoty. Podczas spotkania zgromadzeni zatwierdzili nazwę Stowarzyszenia           i statut oraz wybrali Zarząd oraz Komisję rewizyjną.

Komitet założycielski:
Cecylia Bębenek, Danuta Chrząszcz, Janina Chrząszcz, Zofia Grondalczyk, Krzysztof Grondalczyk, Barbara Klatka, Marek Klatka, Zbigniew Klatka, Anna Kramarz, Jerzy Kotowicz, Teresa Łaciak, Zofia Mazgaj, Andrzej Romański, Krystyna Zelech, Adam Zieliński, Aleksander Zieliński, Bożena Zielińska, Bronisława Zielińska, Edward Zieliński.

      Zarząd – kadencja 2019 – 2022

 • Prezes – Zofia Grondalczyk
 • I wiceprezes – Andrzej Romański
 • Sekretarz – Krystyna Zelech
 • Skarbnik – Teresa Łaciak
 • Członek Zarządu – Jerzy Kotowicz
 • Członek Zarządu – Aleksander Zieliński

      Komisja Rewizyjna:

 • Danuta Chrząszcz,
 • Marek Klatka,
 • Krystyna Strycharska

Kadencja zarządu trwa 3 lata. Wybory odbyły  się 19 marca 2019 r.

 

Niezwłocznie po zebraniu założycielskim wystąpiliśmy do Sądu Rejonowego w Krakowie z wnioskiem o rejestrację i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS otrzymaliśmy 12 marca 2010 r. Założyliśmy także konto bankowe w BS w Alwerni. Uzyskanie numeru REGON i NIP nastąpiło pod koniec kwietnia.
Po dokonaniu wszystkich formalności działalność rozpoczęliśmy w maju 2010 r.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.              Cele te realizujemy poprzez aktywizowanie i integrowanie środowiska do działań na rzecz miejscowości i mieszkańców, prowadzenie szkoleń, kultywowanie obrzędów i tradycji, obyczajów i kultury, organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób starszych, promowanie sportu i aktywnego wypoczynku.

Najważniejsze zadania aktualnie realizowane przez Stowarzyszenie:

 • Realizacja projektów dofinansowanych w ramach konkursów z różnych źródeł: m.in.      z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna,  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki w ramach Programów: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/ FIO/ oraz Aktywność Społeczna Osób Starszych / ASOS/,         z Województwa Małopolskiego, Urzędu Gminy Alwernia oraz innych dostępnych źródeł.  W ramach realizowanych projektów odbywają się liczne wycieczki tematyczne związane z obchodami ważnych rocznic, m.in. 1050 rocz. Chrztu Polski, czy 100 Rocz. Odzyskania Niepodległości oraz wycieczki  krajoznawcze, podczas których poznajemy najpiękniejsze zakątki naszej polskiej ziemi. Organizujemy różnego rodzaju warsztaty, spotkania, wyjazdy do kina, teatru i filharmonii.
 • Organizowanie spotkań integracyjnych z mieszkańcami, innymi Stowarzyszeniami           i samorządem.
 • Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
 • Kultywowanie miejscowych obrzędów i tradycji związanych m. in. ze świętami.
 • Zbieranie materiałów historycznych o przeszłości Poręby Żegoty i życiu mieszkańców    w dawnych czasach – wydanie książki, wystawy.
 • Promocja naszej miejscowości i Stowarzyszenia poprzez udział w imprezach zewnętrznych, wystawy zdjęć ukazujących działalność Stowarzyszenia , artykuły prasowe i inne.
 • Budowa nagrobka dla zmarłego przed laty długoletniego kierownika szkoły, opieka nad grobami osób zasłużonych dla naszej społeczności lokalnej oraz kraju.
 • Udział członków Stowarzyszenia w dostępnych kursach   i szkoleniach organizowanych przez inne organizacje realizujące projekty dla NGO.

Nasze Stowarzyszenie obecnie zrzesza 43 członków. W projektach poza członkami Stowarzyszenia uczestniczą mieszkańcy Poręby Żegoty i innych miejscowości Gminy Alwernia.  Działalność organizacji oparta jest na pracy społecznej członków.

Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy wspólnie z nami zechcą realizować nasze cele.

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.